Styrelse och Funktionärer 2018

  Kårordförande
Jörgen Torp
j#arontorp.se
072-1998422

Vice kårordförande
Tore Sigurdsson

Kassör
Marie Lasson

Sekreterare & postmottagare
Marie Hultqvist


Åhus Scoutkår
c/o Marie Hultqvist
Magnehill
27391 Tomelilla
mariemagnehill#gmail.com

Styrelseledamöter
Anna Lindgren
Anna Mattsson
Peo Lindén
Claes Henrik Lasses
Erik Hansson

 
 

Bankgiro:
5709-9509

Organisationsnummer: 8382009242

Swish:
123 146 55 82